2022-11-02

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının diqqətinə

HÖRMƏTLİ VƏTƏNDAŞLAR!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ “ZƏFƏR GÜNÜ” və “DÖVLƏT BAYRAĞI GÜNÜ”  BAYRAMLARI MÜNASİBƏTİLƏ

07, 08 VƏ 09 NOYABR 2022-Cİ İL TARİXLƏRİNDƏ SƏFİRLİYİN KONSULLUQ XİDMƏTİ VƏTƏNDAŞLARIN QƏBULUNU HƏYATA KEÇİRMƏYƏCƏK.

10 NOYABR 2022-Cİ İL – QƏBUL GÜNÜDÜR.

Arxiv üzrə axtarış