2023-04-20

HÖRMƏTLİ VƏTƏNDAŞLAR!

MÜQƏDDƏS  RAMAZAN  BAYRAMI  İLƏ   ƏLAQƏDAR   OLARAQ

21-24 APREL 2023-CÜ İL TARİXLƏRİNDƏ SƏFİRLİYİN KONSULLUQ XİDMƏTİ

VƏTƏNDAŞLARIN QƏBULUNU HƏYATA KEÇİRMƏYƏCƏK.

QƏBUL 25 APREL 2023-CÜ İL TARİXDƏN APARILACAQDIR.

XAHİŞ EDİRİK NƏZƏRƏ ALASINIZ.

 

Arxiv üzrə axtarış